พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

แจ้งประกาศเตือน !! การแอบอ้างชื่อโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสให้บริการตรวจสุขภาพเนื่องจากมีบางหน่วยงาน แอบอ้างการใช้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เพื่อออกให้บริการตรวจสุขภาพกับทางบริษัท และหน่วยงานต่างๆ

หากท่านไม่แน่ใจว่า บริษัทของท่าน ได้รับการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จริงหรือไม่ โดยโปรดติดต่อกับทาง รพ. เพื่อสอบถามได้จากแผนกการตลาดส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0-2975-6700 ต่อ 1125-1127