พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (ชาย)


โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (ชาย)


 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)

 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)

 • ตรวจหาพาหะไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Antigen)

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 • ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม (Hemoglobin Typing)

 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV screening stat Elisa)

 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส

 • ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบ ABO

 • ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบ RH (RH Blood Group)

 • ตรวจปัสสาวะ (UA) • * โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  โปรดสอบถามราคาโดยตรงกับทาง รพฯ


  การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


  • โทรศัพท์: 0-2975-6700 ต่อ 2205

  • โทรสาร: 0-2975-6737

  • E-mail: crm@stcarlos.com