พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์: 0-2975-6700 ต่อ 2226,2244,2200

  • โทรสาร: 0-2975-6737


*** ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด,ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)