พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

แนะนำแพทย์

ทพญ.ศุภมาส บัวครื้น

Specialty: ทันตแพทย์ศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications: -
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:ตารางเวรแพทย์

วัน
เวลา
สถานที่
วันอ้งคาร 9.00-16.00
พุธ พฤหัส 9.00-20.00

นพ.อาคม ไทยยานันท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications: -
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:ตารางเวรแพทย์

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-16.30

พญ. นิลุบล เหลืองรังรอง

Specialty: ทันตแพทย์ศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications: -
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางเวรแพทย์

วัน
เวลา
สถานที่
พุธและศุกร์ 9.00 - 18.00

พญ. สุทธิดา อินทรบุหรั่น

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications: -
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


ตารางเวรแพทย์

วัน
เวลา
สถานที่
พุธ(สัปดาห์ที่2,4) 18.00 - 20.00

นพ. วิรัช ลีลาอดิศร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications: -
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ตารางเวรแพทย์

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00
พุธ(สัปดาห์ที่1,3,5) 17.00 - 20.00

นพ.นินนาท มุขดี

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications: -
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางเวรแพทย์

วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 17.00 - 20.00
อาทิตย์ 08.00 - 16.00