พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ


วันเวลาที่นัดหมาย :

รายละเอียดเพิ่มเติม:


ข้อมูลผู้นัดหมายแพทย์

 

ชื่อ-นามสกุล :

วันเดือนปีเกิด :

เพศ :

อายุ :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล :

เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลหรือไม่ ?


เงื่อนไขการใช้งาน

1.การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้การยืนยันวัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
2.หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง ให้ติดต่อกลับที่
    โทรศัพท์ : 0-2975-6700
     อีเมล: stcarlos@stcarlos.com

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอม