พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

รายละเอียดการติดต่อ

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอส

5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2975-6700

โทรสาร : 0-2975-6737

เวชระเบียน : 081-3428-568

อีเมล: stcarlos@stcarlos.com


Facebook Facebook Google+ VK


เวลาแนะนำในการเยี่ยมผู้ป่วย: 06.00-22.00 น.