พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

            ให้บริการตวรจวินิฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั้วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด ทั้งในภาวะเร่งฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่านตัดโดยทั่วไปและการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเล็ก ซึ่งผู้ป่วยจะมีบาดแผลเล็ก ความเจ็บปวดน้อย พักฟื้นในเวลาสั้น สามารถกลับไปทำงานได้เร็ว มีทีมแพทย์และบุคคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัด มีทีมแพทย์และพยาบาลด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด


การบริการทางด้านศัลยกรรม


  • ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน

  • ตรวจและรักษาบริการโรงทางด้านอุบัติเหตุ

  • ตรวจและรักษาโรคในภาพวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน

  • การผ่าตัดผ่านกล้อง


เวลาให้บริการ

  • 8.00-20.00 น.


สถานที่ตั้ง

  • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ชั้น 2


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์: 0-2975-6700 ต่อ 2215

  • โทรสาร: 0-2975-6737