พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Medical check up)

          โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ โดยยึดถือพันธกิจเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป ปัจจุบันศูนย์ตรวจสุขภาพ (Medical check up) โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทจัดหาแรงงานไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทต่างประเทศที่ต้องการแรงงานไทย จากประวัติการทำงานที่ผ่านมาของศูนย์ตรวจสุขภาพ (Medical check up) ผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพตลอดการทำงานตามที่บริษัทกำหนด

          นอกจากการให้บริการตรวจสุขภาพข้างต้นแล้ว ปัจจุบันแผนกตรวจสุขภาพ (Medical check up) ยังให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานกลุ่มเสี่ยงขณะทำงาน จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทโดยรอบโรงพยาบาล และบริษัทคู่สัญญาเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

          โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสได้ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลขั้นที่ 2 (HA step 2) นอกจากนี้แผนกห้องตรวจปฏิบัติการยังได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกองทุนทดแทนเป็นประจำทุกปี ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสได้ให้การดูแลผู้ป่วยทั่วไปและตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศได้มาตรฐานตามที่ตั้งพันธกิจขององค์กรไว้ทุกประการ


การบริการด้านการตรวจสุขภาพ


  ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานให้แก่บริษัททั่วประเทศ

  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

  • ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ


รายการตรวจสุขภาพที่ให้บริการ


 • การตรวจสุขภาพทั่วไป

 • การตรวจสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)

 • การตรวจปัสสาวะ (UA)

 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • การตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)


การตรวจสุขภาพรายการอื่นๆ


 • การเอกเรย์ปอดและช่องอก (Chest x-ray)

 • การอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound)

 • การตรวจกราฟหัวใจ (EKG)

 • การทำ CT scan

 • การตรวจความหนาแน่นกระดูก (BMD)

 • การตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ Pap smear


การตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์


สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานจะได้รับการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน หรือตามลักษณะปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานอาจได้รับ

 • การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)

 • การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)

 • การตรวจสายตาอาชีวอนามัย (OC)

 • การตรวจสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง เป็นต้น

 • การตรวจสารระเหย เช่น Benzene, Xylene, Acetone เป็นต้น


เวลาให้บริการ


 • วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00 – 19.00 น.

 • วันเสาร์–อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 08.00 – 17.00 น.


สถานที่ตั้ง


 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ชั้น 1


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


 • โทรศัพท์ : 0-2975-6700 ต่อ 6115,1139,1153

 • โทรสาร: 0-2975-6737

 • E-mail: stcarlos@stcarlos.com