พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

คลินิกกายภาพบำบัด

          ให้บริการตรวจประเมิน ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และบรรเทาอาการเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุด


การบริการของแผนกกายภาพบำบัด


กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (ผู้ป่วยความผิดปกติด้านกระดูก)


 • กระดูกหัก ข้อเคล็ด ขัดยอก

 • การอักเสบของข้อและเอ็น

 • อาการข้ออักเสบ

 • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ

 • โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก

 • การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง

 • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

 • เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน


การนวด


 • ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

 • เนื้องอกสมอง

 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดรระบบประสาท

 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง

 • อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย

 • อัมพาตครึ่งซีก

 • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

 • โรคอัมพาตชนิดสั้น

 • กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง


การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด


 • การร่อนระบายเสมหะ


อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์


 • การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

 • การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าคลื่นสั้น

 • เครื่องดึงคอและดึงหลัง

 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด

 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น

 • การออกกำลังกล้ามเนื้อ

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


เวลาให้บริการ


 • วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 - 20.00 น.

 • วันอาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.


สถานที่ตั้ง


 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส ชั้น 2 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


 • โทรศัพท์ : 0-2975-6700

 • โทรสาร: 0-2975-6737