พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ให้บริการครบวงจรทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงวัย โดยทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งยังให้การพยาบาลตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีความปลอดภัย อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอีกด้วย


การบริการของคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป

 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ

 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม โดยวืธีการส่งกล้อง

 • โรคปวดตามข้อต่าง ๆ

 • โรคปวดหลังเรื้อรัง

 • โรคเข่าทับเส้นเอน

 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยโดยสมบูรณ์แบบ


เวลาให้บริการ


 • วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 - 20.00 น.

 • วันอาทิตย์ 08.00 -16.00 น.


สถานที่ตั้ง


 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส ชั้น 2 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


 • โทรศัพท์ : 0-2975-6700 ต่อ 2214

 • โทรสาร: 0-2975-6737

 • E-mail: stcarlos@stcarlos.com