พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

          ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงการตรวจ เพื่อการป้องกันแก่ผู้ป่วยทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมากด้วย ประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ให้การบริการอย่างเป็นกันเองกับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารักษา ด้วยสถานที่ที่พร้อมบริการอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน บุคลากรของศูนย์สมองและระบบประสาททุกคน ร่วมกันใส่ใจในทุกขั้นตอนของการรักษาเพื่อดูแลทั้งร่างกายและจิตใจผู้ป่วย ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ


การบริการของศูนย์โรคสมองและระบบประสาท


 • ตรวจรักษาโรคในระบบประสาทและสมอง

 • ตรวจ CT Scan เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 • ปวดศีรษะและเวียนศีรษะ / ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ

 • ตรวจรักษาโรคปวดศรีษะเรื้อรัง ไมเกรน

 • ชา, อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ, ตะคริว


อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์


 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


เวลาให้บริการ


 • 8.00-20.00 น.


สถานที่ตั้ง


 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


 • โทรศัพท์: 0-2975-6700

 • โทรสาร: 0-2975-6737