• St. Carlos Medical Spa
  Medical Spa

  St. Carlos medical spa where unique spa is created

 • St. Carlos Medical Spa
  Medical Centre

  “Caring for your Health”

 • St. Carlos Medical Spa
  Cosmetic Surgery

  “New You is in your hand”

 • St. Carlos Medical Spa
  Stem Cell

  Unlocking your own cell’s healing potential

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ศัลยกรรมเสริมจมูก รับดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพประจำปี Medical Spa

“เสริมหน้าอก” หรือ “เสริมเต้านม” เมื่อพูดถึงคำๆนี้แล้วคงเป็นคำที่สาวๆหลายๆ คนใฝ่ฝันที่อยากจะมีขนาดหน้าอกที่พอใจ ดูเป็นรูปทรงที่สวยงาม ไม่หย่อนคล้อย และอยาก เสริมสร้างบุคคลิกภาพให้ตนเอง นอกเหนือจากใบหน้าที่งดงาม รูปร่างที่ได้สัดได้ส่วน หน้าอกก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งด้วย


ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเสริมหน้าอกมีความเจริญมากกว่าแต่ก่อนมาก วัสดุที่ใช้ก็พัฒนาขึ้นมาก แต่ก่อนมีแต่ถุงน้ำเกลือก็จะพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ปัจจุบันได้มีซิลิโคนเจล มาทดแทน ด้วยความยืดหยุ่นของตัวซิลิโคนทำให้เหมือนธรรมชาติมากๆ ซึ่งผ่านการรับรองจาก UFDA แล้วว่าปลอดภัย


เสริมจมูก เป็นสิ่งสําคัญบนใบหน้าสิ่งหนึ่ง ที่อยู่บนส่วนกลางของใบหน้า และเป็นสิ่งที่ทําให้รูปร่างของหน้าดูสวยงาม รับกับโครงสร้างของหน้า เพราะฉะนั้น การเสริมจมูกนั้น จะเป็นการปรับแต่ง เปลี่ยนรูปทรงให้จมูกเข้ากับโครงสร้างของใบหน้า เพื่อให้ดูสวยงามและเหมาะสม

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มุ่งมั่นที่ให้บริการและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรายึดถือเป็นนโยบายเสมอมาว่า เมื่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก มีชื่อเสียงหรือไม่ ได้ตกลงใช้บริการตรวจสุขภาพกับเรา นั่นคือ ลูกค้าได้มอบ ความไว้วางใจให้กับเรา ว่าจะเข้ามาดูแลพนักงานในองค์กรของท่านให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่ง ความไว้วางใจนี้ โรงพยาบาลกรุงาสยามเซนต์คาร์ลอสถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะรักษาไว้ตลอดไป


ด้วยโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ตระหนักถึงความ จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นของ ครอบครัวในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ต้องมีภาระในด้านการงาน จึงทำให้ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังขาดผู้ใกล้ชิดดูแล เราจึงพร้อมเปิดรับดูแลผู้สูงอายุรักษา ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีศักยภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสัน แผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบากหรือมีอาการหลงลืม ฯลฯ
We are now opening our doors to everyone and experience our system of applying integrated medicine. We combine the latest medical technology integrated with alternative forms of treatment to address medical concerns, physical challenges, and mental issues. Our patients also benefit from our full service offerings in skin care and aesthetic medicine services.

การเสริมหน้าอก คืออะไร?

คือการเพิ่มขนาดหน้าอกหรือเต้านมให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ควรทำการเสริมหน้าอก นั้นอาจจะมาจากขนาดหน้าอกเล็กมาตั้งแต่กำเนิด หรือหลังจากคลอดลูกแล้วหน้าอกเกิดการหย่อยคล้อยหรือเล็กลงไม่เต่งตึง หรือเกิดอุบัติเหตุ หน้าอกทั้งสองข้างมีขนาดที่ไม่เท่ากัน


การผ่าตัดเสริมหน้าอก เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่ม ขนาดของหน้าอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งการผ่าตัดเสริมหน้าอกจะช่วยให้รูปร่างของหน้าอกดูดีขึ้น นอกจากนี้ การผ่าตัดเสริมหน้าอกยังสามารถแก้ปัญหาเต้านมหย่อนคล้อย เพื่อเป็นการเพิ่มขนาดของเต้านมหลังจากมีบุตร หลังการให้นมบุตร ซึ่งเต้านมอาจจะมีความตึงน้อยลง นอกจากนี้ การผ่าตัดเสริมหน้าอกยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องขนาดที่แตกต่าง ของเต้านมทั้งสองข้าง หรือแก้ไขรูปทรงที่ผิดปกติได้ด้วย

การเสริมจมูก คืออะไร?

การเสริมจมูกเป็นการตกแต่งเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของจมูกเพื่อให้รับกับใบหน้า สามารถทําได้ทั้งเพิ่มขนาด หรือลดขนาด เปลี่ยนรูปทรงจมูก เปลี่ยนรูปทรงของปลายจมูก

​ บริการตรวจสุขภาพประจำปี

รับดูแลผู้สูงอายุ
รับดูแลผู้สูงอายุ
St. Carlos Medical Spa : Asia's First in Integrative Medicine
With 25 years of unsurpassed excellence in integrating the best of Western and Alternative Medicine, St. Carlos Medical Spa has become one of the most well known centers in Asia. We have our own system of medical diagnosis and treatment procedures where we use latest state-of-the art high-technology equipment. ​